نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 315.000تومان 343.350تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 315.000تومان 343.350تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 315.000تومان 343.350تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 315.000تومان 343.350تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 315.000تومان 343.350تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 315.000تومان 343.350تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 315.000تومان 343.350تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 315.000تومان 343.350تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 315.000تومان 343.350تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¼1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 315.000تومان 343.350تومان
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
ورق شیت استیل 201 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.4 مات 2B کیلوگرم 148.000تومان 161.320تومان
ورق شیت استیل 201 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 براق BA کیلوگرم 160.000تومان 174.400تومان
ورق شیت استیل 201 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 براق BA کیلوگرم 160.000تومان 174.400تومان
ورق شیت استیل 201 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 براق BA کیلوگرم 160.000تومان 174.400تومان
ورق شیت استیل 201 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 خش دار No.4 کیلوگرم 160.000تومان 174.400تومان
ورق شیت استیل 201 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 خش دار No.4 کیلوگرم 160.000تومان 174.400تومان
ورق شیت استیل 201 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 خش دار No.4 کیلوگرم 160.000تومان 174.400تومان
ورق رول استیل 201 عرض 1250 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 201 عرض 1500 ضخامت 1.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 201 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 براق BA کیلوگرم 160.000تومان 174.400تومان
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
میلگرد استیل 420 قطر 10 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 15 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 20 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 30 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 40 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 50 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 60 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 80 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 100 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 120 کیلوگرم 0تومان 0تومان
مورد اطمینان برندهای برتر
keyboard_arrow_up