مورد اطمینان برندهای برتر
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
میلگرد استیل 420 قطر 10 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 15 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 20 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 30 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 40 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 50 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 60 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 80 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 100 کیلوگرم 0تومان 0تومان
میلگرد استیل 420 قطر 120 کیلوگرم 0تومان 0تومان
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
ورق رول استیل 314 عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 0تومان 0تومان
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 0تومان 0تومان
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 0تومان 0تومان
ورق رول استیل 314 عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 0تومان 0تومان
ورق رول استیل 314 عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 0تومان 0تومان
ورق رول استیل 314 عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 0تومان 0تومان
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 0تومان 0تومان
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 0تومان 0تومان
ورق شیت استیل 314 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 0تومان 0تومان
ورق رول استیل 314 عرض 1000 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 0تومان 0تومان
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¾ اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز 1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم
لوله صنعتی بدون درز استیل 316 سایز ¼1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*40 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان
پروفیل استیل 201 ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 140.000تومان 152.600تومان

میلگرد استیل

لوله استیل

پروفیل استیل

اتصالات استیل

keyboard_arrow_up